Renungan

Beberapa Riwayat tentang Kemuliaan

BEBERAPA RIWAYAT TENTANG KEMULIAAN

Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

“Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Daud as, “Wahai Daud!

Aku meletakkan kemuliaan itu pada ketaatan kepada-Ku, namun

mereka (manusia)  mencarinya  dengan berbakti pada raja (zalim)

maka mereka tidak mendapatkannya.”

(Bihar al-Anwar)

 “Lukmanul Hakim as menasihati putranya, “Jika engkau menginginkan

kemuliaan dunia, maka putuskanlah harapanmu dari apa yang (dimiliki)

oleh manusia di tangan-tangan mereka. Sungguh, para nabi dan shiddiqin

mencapai apa yang mereka capai dengan memutuskan keinginan mereka (darinya).”

 (Qishash al-Anbiya))

 “Imam Ali  saat bermunajat kepada Allah SWT, “Cukup bagiku sebuah

kemuliaan untuk menjadi hamba-Mu dan cukup bagiku sebuah

kebanggan Engkau menjadi Tuhanku.”

 (Al-Khishal)

“Imam Muhammad Baqir, “Tiga perkara yang dilakukan oleh seseorang

Sehingga Allah tidak menambahkan kepadanya kecuali kemuliaan ;

Memaafkan orang yang berlaku zalim padanya, memberi orang yang

tidak (pernah) memberi kepadanya dan menyambung tali silaturrahmi

dengan orang yang memutuskannya darinya.”

 (Al-Kafi)

“Imam Ali , “Ketahuilah! Sesungguhnya, tidak ada kemuliaan bagi orang

yang tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah dan tidak ada ketinggian

(derajat) bagi siapa pun kecuali bagi yang merendahkan  diri di hadapan Allah.”

(Tuhaf al-Uqul)

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

          Ya Arhamar Rahimin

Komentari Artikel Ini

comments