Renungan

Beberapa Nash Tentang Kebajikan

Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah : 2)

“Sesungguhnya kebaikan yang paling cepat balasannya adalah kebajikan,

dan sesungguhnya kejahatan yang paling cepat hukumannya adalah kezaliman.”

 (Rasulullah SAW)

“Tiga perkara termasuk di antara pintu-pintu kebajikan, yaitu :

kemurahan hati, kebaikan tutur bahasa dan bersabar terhadap gangguan.”

 (Rasulullah SAW)

“Adapun tanda kebajikan, ada sepuluh, yaitu : mencintai karena Allah,

membenci karena Allah, berkawan karena Allah, berpisah karena Allah,

marah karena Allah, ridha karena Allah, beramal karena Allah, mencari

keridhaan-Nya, khusyuk karena Allah, amat khawatir dengan kekhawatiran

yang sangat, suci, tulus, malu, takut kepada Allah dan berbuat baik karena Allah.”

(Rasulullah SAW)

“Kesempurnaan kebajikan adalah hendaknya kamu beramal secara

sembunyi-sembunyi sebagaimana kamu beramal secara terang-terangan.”

(Rasulullah SAW)

“Empat perkara termasuk di antara perbendaharaan kebajikan, yaitu : merahasiakan

kebutuhan, merahasiakan sedekah, merahasiakan sakit dan merahasiakan musibah.”

(Imam Muhammad Baqir)

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

Ya Arhamar Rahimin

Komentari Artikel Ini

comments

%d blogger menyukai ini: