Renungan

Beberapa Nash Al-Quran tentang Taqwa

Dengan Asma Allah yang Mahakasih dan Mahasayang

 “Kitab (Al-Quran) itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang

yang bertakwa….Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya

dan merekalah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Al-Baqarah [2] : 2 dan 5)

 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,

tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu,

maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

(QS. Al-A’raf [7] : 96)

“Hai anak Adam! Sesungguhnya, Kami telah menurunkan kepadamu pakaian

untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa

itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda

kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

(QS. Al-A’raf [7} : 26)

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia

akan memberikan kepadamu furqan, menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu

dan mengampuni (dosa-dosa)mu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

(QS. Al-Anfal [8] : 29)

Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri

dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi

orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al-Qashash [28] : 83)

Dengan rahmat-Mu

Wahai Yang Paling Pengasih dari segala yang mengasihi

          Ya Arhamar Rahimin

Komentari Artikel Ini

comments

%d blogger menyukai ini: