Kisah & Hikmah

Syarat Dikabulkannya Do’a

Imam Ja’far Shadiq berkata, “Seorang lelaki dari Bani Israil selama tiga tahun berdoa agar Allah mengaruniainya seorang anak lelaki. Namun doanya tidak terkabul. Tatkala menyadari bahwa Allah tidak mengabulkan doanya, ia berkata, ‘Ya Allah! Apakah aku jauh dari-Mu sehingga Engkau tidak mendengar suaraku, ataukah Engkau dekat tetapi tidak menjawab permintaanku?’”

Dalam mimpinya, seseorang mendatanginya dan berkata, “Sesungguhnya engkau memohon kepada Allah dengan lisan sia-sia dan hati yang kotor dan tidak bertakwa, serta niat yang tidak benar. Karena itu, tinggalkanlah pembicaraan yang tidak bermanfaat, dan sucikanlah hati dan niatmu, agar doamu dikabulkan.” Kemudian ia melaksanakan nasihat itu lalu memanjatkan doa. Dan Allah pun mengabulkan doanya serta mengaruniainya seorang anak lelaki.

Komentari Artikel Ini

comments

%d blogger menyukai ini: